Plànol Càmping Victoria

     Parcel·les zona verda

     Parcel·les zona vermella

     Parcel·les zona blava

     Parcel·les zona groga

     Parcel·les zona blanca

1 Entrada

2 Sortida

3 Recepció

4 Bungalows de lloguer

5 Piscina

6 Bar amb terrassa

7 Supermercat

8 Oficines

9 Lavabo químic

10 Zona d’activitats

11 Piques per rentar

12 Zona d’acampada lliure